"Kradschützen Handschuhe" Afrika Korps / Südfront. WW2 German

Sold out

Om "Kradschützen Handschuhe" Afrika Korps / Südfront. WW2 German

WW2 German "Kradschützen Handschuhe" Afrika Korps / Südfront. MINT condition. Good markings

 

#1474